Poprawne nazewnictwo łacińskie ryb, skróty i oznaczenia

1. Skróty.

Skróty w oznaczeniach ryb (jak i innych zwierząt) najczęściej stosujemy, gdy nie jesteśmy pewni gatunku danej ryby lub go po prostu nie znamy. Bywa również tak, że dany gatunek jest na tyle niedawno odkrytym, że nie został jeszcze naukowo opisany i nazwany. Skróty umieszczamy zawsze po nazwie rodzajowej (np. Tropheus sp.).

sp. (czasami również spec.) - gatunek (species) - oznacza jednego nieokreślonego osobnika z danego rodzaju (na przykład Tropheus sp.) - używamy kiedy nie znamy nazwy gatunku, nie jesteśmy jej pewni, lub naukowa nazwa po prostu jeszcze nie istnieje. Czasem, gdy nazwa gatunku nie jest dokładnie ustalona, a dana ryba jest już popularna wśród akwarystów, bywa tak że przyjmuje się nazwa ustalona "roboczo" i funkcjonuje na potrzeby hodowców, którzy jakoś muszą rozróżniać poszczególne gatunki. W takich wypadkach zwykle używa się nazwy miejsca, akwenu, wybrzeża, czy rzeki z którego ryba się wywodzi i wybranych cech charakterystycznych wyglądu, budowy ryby, poprzedzając skrótem sp. (np. Tropheus sp. Kasanga, Pterophyllum sp. Manacapuru, Petrochromis sp. giant Mpimbwe).

spp. - gatunki - liczba mnoga skrótu sp. Użyjemy go gdy chodzi nam o grupę osobników danego rodzaju ale różnych gatunków, lub o wszystkie osobniki danego rodzaju, czy też wszystkie gatunki danego rodzaju. Dla przykłądu, nazwy Thorichthys spp. użyjemy dla grupy osobników z rodzaju Thorichthys, które należą do różnych gatunków, lub ogólnie gdy mówimy o wszystkich dotychczas opisanych gatunkach z tego rodzaju.

ssp. (lub subsp.)- podgatunek (subspecies) - używamy gdy znamy gatunek ryby, jednak mowa jest o jej podgatunku, który jest dla nas zagadką (np. Pseudocrenilabrus multicolor ssp. - w tym przypadku podgatunkiem może być na przykład Pseudocrenilabrus multicolor victoriae)

var. - odmiana - lokalny wariant danego gatunku, który różni się w większym lub mniejszym stopniu wyglądem od formy podstawowej gatunku (np. kolorem danej partii ciała) - przykładem może być krewetka karłowata Neocaridina heteropoda var. red - czerwona odmiana, która w podstawowej formie jest szara.

cf. - porównanie (confer lub compare with) - używamy, gdy mówimy o istniejącym i opisanym gatunku, ale nie jesteśmy pewni, czy nasza ryba, to właśnie ten gatunek, np. bardzo go nam przypomina i prawdopodobnie mamy rację, ale nie mamy całkowitej pewności (np. Australoheros cf. facetus).

aff. - gdy mówimy o rybie, która bardzo przypomina konkretny gatunek, ale mamy pewność, że to jednak nie jest to, lecz niestety nie znamy właściwej nazwy (np. Aequidens aff. metae).

x - oznacza mieszańca dwóch gatunków (Metriaclima estherae x Metriaclima callainos)

Inne, rzadziej używane skróty:

f. - forma
fam. - rodzina - family
gen. nov. - genus novus – nowo opisany gatunek

2. Czcionka i wielkość liter:

Rodzaj zawsze zapisujemy z dużej litery i pochyłą czcionką

Za przykład posłuży kirysek pstry (Corydoras paleatus)

dobrze: Corydoras
źle: corydoras
źle: Corydoras

Nazwę gatunku (o ile nie jest to nazwa umowna - np. miejsce pochodzenia ryby), zawsze piszemy z małej litery i pochyłą czcionką.

dobrze: paleatus
źle: Paleatus
źle: paleatus

W przypadku nazw przyjętych przez ogół, ale nie potwierdzonych naukowymi opisami (jak wspomniane wcześniej nazwy własne miejsc z których wywodzą się ryby), można stosować kilka dopuszczalnych zapisów:

Na przykładzie Tropheus sp. Ikola, możliwe zapisy:

Tropheus sp. Ikola
Tropheus sp. "Ikola"
Tropheus sp. 'Ikola'

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz